top of page

તમારા બાળકને ટેકો આપવો

અમે જાણીએ છીએ કે માતા-પિતા અને વાલીઓ તરીકે કે જેઓ તમને તમારા બાળકના સમર્થનમાં મદદ કરવા માટે યોગ્ય સંસાધનો મેળવવામાં સક્ષમ છે  શિક્ષણ મહત્વનું છે.

તે ધ્યાનમાં રાખીને અમે નીચેનાને એકસાથે ખેંચ્યા છે  માહિતી અને સંસાધનો જેથી તમારા માટે એક જ જગ્યાએ તમને જોઈતી દરેક વસ્તુ શોધવાનું સરળ બને.

કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરવામાં અચકાશો નહીં જો તમને લાગે કે અમે અહીં ઉમેરી શકીએ તેમ બીજું કંઈ છે  તમારા બાળકને શીખવામાં મદદ કરો.

2024 SUMMER TERM 1 Topics and Homework 

Maximum Learning: Guide for Parents and Carers

Video 1 : Introduction

Video 3 : Parental Support

Video 5 : What is High Performance Learning?

Video 2 : Reading

Video 4 : How can parents and carers help with homework?

Video 6 : High Performance Learning Success

Max Learning Cover.JPG

Click on the buttons below
to view in PDF.

Marble Surface

ટીમોનો ઉપયોગ કરીને

Marble Surface

પરીક્ષાઓ અને મૂલ્યાંકનો

bottom of page