top of page

શાળા ટર્મ તારીખો અને રજાઓ

2024-2025

પાનખર અવધિ 2023

ટર્મ સમય

સોમવાર 5 સપ્ટેમ્બર -  

- શુક્રવાર 27 ઓક્ટોબર

અડધી મુદત

સોમવાર 30 ઓક્ટોબર - શુક્રવાર 3 જી નવેમ્બર

ટર્મ સમય

સોમવાર 6ઠ્ઠી નવેમ્બર - શુક્રવાર 22મી ડિસેમ્બર

વસંત અવધિ
2024

ટર્મ સમય

મંગળવાર 8મી જાન્યુઆરી -
શુક્રવાર 9 ફેબ્રુઆરી

અડધી મુદત

સોમવાર 12 મી ફેબ્રુઆરી - શુક્રવાર 16 મી ફેબ્રુઆરી

ટર્મ સમય

સોમવાર 19 મી ફેબ્રુઆરી - શુક્રવાર 22 મી માર્ચ

સમર ટર્મ
2024

ટર્મ સમય

સોમવાર 8 મી એપ્રિલ -
શુક્રવાર 24 મે

અડધી મુદત

સોમવાર 27 મે -

શુક્રવાર 31 મે

ટર્મ સમય

સોમવાર 3જી જૂન -

સોમવાર 22 જુલાઈ

INSET DAYS

  • Monday 2nd September 2024

  • Friday 4th October 2024

  • Friday 22th November 2024

  • Monday 6th January 2025

  • Monday 21st July 2025

bottom of page