top of page
Year 5 Taster Sessions Banner (1).png

एक सामुदायिक विद्यालयको रूपमा हामी विश्वास गर्छौं कि हामीले विद्यालयको इलाका भित्र बस्नेहरूको सेवा गर्नुपर्छ र हाम्रो समुदायको लागि सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।

 

हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई समाजको वास्तविकता र कामको संसारको लागि तयार गर्न चाहन्छौं। यस कारणले गर्दा हामीले पृष्ठभूमि, संस्कृति, जाति र विश्वासमा विविधतायुक्त विद्यालयको जनसंख्याले प्रदान गर्न सक्ने फाइदाहरू पहिचान गर्छौं। हामीलाई यो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्न, हामी शहर र बाहिरका सबै क्षेत्रहरूबाट आवेदनहरूलाई पनि स्वागत गर्छौं।

 

हाम्रा भर्नाहरू स्थानीय प्राधिकरणद्वारा व्यवस्थित हुन्छन् जसले सबै विद्यार्थीहरूलाई यस विद्यालयमा उपस्थित हुने अवसर सुनिश्चित गर्दछ।

 

हामी असक्षमता भएकाहरू सहित सबै विद्यार्थीहरूको पहुँच प्रदान गर्ने अधिकारसँग पूर्ण रूपमा पालना गर्छौं।

 

अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि यस विद्यालयमा उपलब्ध स्रोतहरूमा समर्पित आधार, जमिनको सतहभन्दा माथिका सबै क्षेत्रमा लिफ्ट पहुँच, भवनमा तत्काल पहुँचका लागि र्‍याम्प र उपयुक्त कर्ब डिजाइन, स्विमिङ पूलमा प्रयोगको लागि पोखरी होइस्ट र विशेषज्ञ फर्निचर र आवश्यक रूपमा उपकरण।

bottom of page