top of page

Lūkesčiai

„Colton Hills“ mūsų lūkesčiai yra susiję su mūsų PRIDE vertybėmis. 

participation logo.png
respect logo.png
integrity logo.png

Dalyvavimas

Aktyviai dalyvaukite kiekvienoje pamokoje ir mokyklos gyvenime.

Pagarba

Visada gerbkite mokytojus, kitus mokinius ir mokyklos aplinką.

Sąžiningumas

Būkite punktualus pamokose, formoje ir surinkime. Būkite tinkamai apsirengę ir pasiruošę mokytis.

diversity logo.png
excellence logo.png

Įvairovė

Parodykite supratimą apie aplinkinių žmonių mintis ir jausmus.

Puikybė

Atlikite darbą pagal savo galimybes.

Pagrindiniai dokumentai

bottom of page