top of page
integrity logo.png

Sąžiningumas

Times of the school day

Esame atidūs savo veiksmams tiek mokykloje, tiek bendruomenėje.

Mūsų atvirumas ir skaidrumas skatina kitų pasitikėjimą. Didžiuojamės savo mokykla ir esame lojalūs vertybėms.

Sąžiningumas yra raktas į viską, ką darome. Tikime, kad turime būti sąžiningi, atviri ir skaidrūs su visais mūsų mokyklos bendruomenės nariais.

Mūsų prioritetas – visuose priimamuose sprendimuose pirmenybę teikti mokiniams ir jų mokymuisi, o visus sprendimus priimti remiantis mūsų mokyklos vertybėmis.

Moralinė
Tikslas
Studentas
Centruota
Atviras &
Nuoširdus
bottom of page