top of page

Očekávání

V Colton Hills jsou naše očekávání spojena s našimi hodnotami PRIDE. 

participation logo.png
respect logo.png
integrity logo.png
diversity logo.png
excellence logo.png

Účast

Hrát aktivní roli v každé hodině a ve školním životě.

Respekt

Vždy respektujte učitele, ostatní studenty a školní prostředí.

Integrita

Buďte dochvilní v lekcích, formě a sestavování. Buďte vhodně oblečeni a vybaveni připraveni se učit.

Rozmanitost

Ukažte povědomí o myšlenkách a pocitech ostatních kolem sebe.

Excelence

Dokončete práci podle svých nejlepších schopností.

Klíčové dokumenty

bottom of page