top of page

Podpora revize

Spíše než čekání na zkoušky je opakování a kontrola práce něco, na co jsou studenti zvyklí každý den ve všech svých hodinách. Na začátku všech našich lekcí studenti dokončí „úkol vyhledávání“.

 

Zde jsou studenti požádáni, aby si zapamatovali a použili informace z předchozích lekcí. To pomáhá studentům porozumět tomu, kde lekce zapadají do celkové posloupnosti, a dobře je nastavit, aby získali nový obsah způsobem, který navazuje na to, kde zanechali věci z předchozí lekce nebo domácího úkolu.

Školíme studenty, jak provádět co nejefektivnější revizi na základě nejnovějšího výzkumu, a poskytujeme přístup k řadě webových stránek, které podporují podrobné a efektivní revize

bottom of page