top of page

Možnosti pro rok 9

V 9. ročníku se studenti rozhodnou, které předměty chtějí studovat na GCSE. Říkáme tomu jejich možnosti.

Některé předměty se musí studovat, ale jiné si studenti mohou vybrat. Tato stránka vám pomůže podpořit vaše dítě při rozhodování a odpovědět na některé otázky, které můžete mít.

 

Všichni studenti musí absolvovat následující předměty:

  • Anglický jazyk a literatura

  • Matematika

  • Věda – kombinované nebo samostatné vědy

  • Jádro PE

  • náboženská studia (včetně modulů filozofie a etiky)

Podívejte se na naše  Sešit možností  Pro více informací

bottom of page