top of page

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਯੋਜਨਾ

ਅਸੂਲ


ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਾਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕੋਲਟਨ ਹਿਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ LA ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ SEN ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।


ਸਕੂਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

 

  • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ SEN ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। SEN ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, SEN ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ।
     

  • ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
     

  • ਕੋਲਟਨ ਹਿੱਲਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
     

  • ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ।


ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010


ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

bottom of page