top of page
E25A6907 - Copy.jpg

ਈਵੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਕੋਲਟਨ ਹਿਲਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ - ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖੋ!

ਕੋਲਟਨ ਹਿਲਸ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।  

ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ  coltonhillsschool@wolverhampton.gov.uk

Open Evening Ticket Banner 2 (2).png
Open Mornings Ticket Banner 2.png
6th Form Open Evening Ticket Banner 2 (2).png
bottom of page