top of page

ਕਰੀਅਰ

ਕੋਲਟਨ ਹਿਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਕੋਲਟਨ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ!

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ।

DSC_0158.JPG

For Staff

Potential Pathways

bottom of page