top of page

ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ

ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸੈੰਕਚੁਅਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕੀਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਟਨ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸੈਂਚੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ:

 1. LEARN ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

 2. EMBED ਸਕੂਲ ਸੁਆਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 3. SHARE ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

sanctuary portrait_edited.jpg
School of Sanctuary Pledge.jpg

ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਲਟਨ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ:

 

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

 • ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਗੇ।

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਗੇ।

 • ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।

 • ਜੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਗੇ।

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਕੋਈ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ।

 • ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

bottom of page