top of page
diversity logo.png

Rozmanitost

Ceníme si sociální a kulturní rozmanitosti – oficiálně jsme školou „útočiště“.

Snažíme se obohatit naši komunitu bojem proti nerovnosti, prosazováním spravedlnosti a bojem proti předsudkům.

Školní komunita v Colton Hills je různorodá a my jsme na tuto skutečnost nesmírně hrdí.

Zajišťujeme, aby všichni členové naší školní komunity byli vyslyšeni a zastoupeni a aby všichni, kdo naši školu navštěvují, respektovali a oslavovali různé vyznání, kultury a tradice.

slaví se
Rozmanitost
Společenství
Hrdost
Všechny hlasy 
Slyšel
bottom of page