top of page
integrity logo.png

Integrita

Times of the school day

Jsme si vědomi svého jednání jak ve škole, tak v naší komunitě.

Naše otevřenost a transparentnost vzbuzuje důvěru v ostatní. Jsme hrdí na naši školu a jsme loajální k hodnotám.

Integrita je klíčem ke všemu, co děláme. Věříme v upřímnost, otevřenost a transparentnost vůči všem členům naší školní komunity.

Naší prioritou je klást naše studenty a jejich učení na první místo ve všech rozhodnutích, která děláme, a přijímat všechna rozhodnutí na základě hodnot naší školy.

Morální
Účel
Student
Na střed
OTEVŘENO &
Upřímný
bottom of page