top of page
respect logo.png

Respekt

Uznáváme důstojnost a hodnotu každého jednotlivce a jeho přínos. Prokazujeme profesionální chování, projevujeme laskavost a soucit.

K zaměstnancům přistupujeme jako k platině a nejprve se zaměřujeme na potřeby našich studentů.

Úspěch naší školy je založen na důležitosti vzájemného respektu mezi zaměstnanci a studenty a mezi studenty a jejich vrstevníky.

Od našich studentů máme vysoká očekávání a zajišťujeme, aby všichni studenti projevovali úctu ke své škole a komunitě kolem nich.

Vzájemné
Respekt
Vysoký
Očekávání
zdvořilost &
Mravy
bottom of page