top of page

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

bottom of page