top of page

परीक्षा र मूल्याङ्कन

कोल्टन हिल्समा परीक्षाहरू

परीक्षाहरू शिक्षाको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। निम्न स्रोतहरू तपाईंलाई परीक्षाका सबै पक्षहरू बुझ्न र तिनीहरूसँग सम्बन्धित नियमहरू र प्रक्रियाहरू मार्फत मार्गदर्शन गर्न मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो।

प्रमाणपत्रहरू सङ्कलन गर्नुहोस्

परीक्षा प्रमाणपत्रहरू 12 महिनाको अवधिको लागि राखिएको छ, यदि तिनीहरू 12 महिना भित्र सङ्कलन भएन भने, तिनीहरू नष्ट हुनेछन्।  

सङ्कलनका लागि उपयुक्त समय मिलाउन कृपया ०१९ ०२ ५५८४२० मा विद्यालयको मुख्य स्वागत कक्षमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 

आवश्यक लिङ्कहरू

bottom of page