top of page
Swimming Pool
हाम्रो समुदायको लागि कस्ता स्रोतहरू उपलब्ध छन् वा तपाईंले हाम्रो विद्यालयलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनी पत्ता लगाउनुहोस्
श्रीमती स्टीफन्सलाई भेट्नुहोस्
हाम्रा प्रधानाध्यापक
कोल्टन हिल्समा भइरहेको सबै कुराको साथ अद्यावधिक राख्नुहोस्
Resources available to our community and how you can support our school

HOUSE POINTS UPDATE

1036

CURIE

1018

TULL

814

KAHLO

810

TURING

ofsted small.png
hpl-hpsa-logo.png
FFT_Attendance_2023_24_Award.png
IRIS.jpg
RS Assessment badge.png
Thrive-Embraced-Logo-Print.jpg
SSAT Member Badge Colour.png
School of Sanctuary Award logo-01.jpg
Just One Tree.JPG
bottom of page