top of page

हाम्रो परिवार

कोल्टन हिल्स सामुदायिक विद्यालयमा हामी हाम्रा युवा मानिसहरूका परिवारहरूसँग काम गर्न पाउँदा गर्व गर्छौं कि हामीले उनीहरूलाई सफलताको उत्कृष्ट मौका दिन्छौं।

हामीले निम्न जानकारी सँगै राखेका छौं  स्रोतहरू  तपाइँलाई विद्यालयको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुराको साथ अद्यावधिक राख्न मद्दत गर्न, र तपाइँको बच्चालाई सहयोग गर्न मद्दत गर्न।

DSC_0009.JPG

आवश्यक लिङ्कहरू

bottom of page