top of page

अपेक्षाहरू

कोल्टन हिल्समा हाम्रा अपेक्षाहरू हाम्रो PRIDE मानहरूसँग जोडिएका छन्। 

participation logo.png
respect logo.png
integrity logo.png

सहभागिता

हरेक पाठ र विद्यालय जीवनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुहोस्।

सम्मान

शिक्षक, अन्य विद्यार्थी र विद्यालयको वातावरणलाई सधैं सम्मान गर्नुहोस्।

निष्ठा

पाठ, फारम र सम्मेलनमा समयनिष्ठ हुनुहोस्। उपयुक्त लुगा लगाउनुहोस् र सिक्नको लागि तयार हुनुहोस्।

diversity logo.png
excellence logo.png

विविधता

तिनीहरू वरपर अरूको विचार र भावनाहरूको जागरूकता देखाउनुहोस्।

उत्कृष्टता

आफ्नो क्षमताको उत्कृष्ट काम पूरा गर्नुहोस्।

प्रमुख कागजातहरू

bottom of page