top of page
E25A6907 - Copy.jpg

घटनाहरू खोल्नुहोस्

कोल्टन हिल्स परिवर्तन हुँदैछ - आउनुहोस् र आफैलाई हेर्नुहोस्!

कोल्टन हिल्समा हामी विश्व स्तरको यात्रामा छौं। विद्यालयमा के भइरहेको छ हेर्नको लागि हाम्रो खुला घटनाहरूको लागि नजर राख्नुहोस्।

यो हाम्रो अद्भुत विद्यालय र आश्चर्यजनक मैदानहरू हेर्ने मौका हो। पाठहरूमा भाग लिनुहोस्, खेलकुदमा संलग्न हुनुहोस् र विश्व स्तरको हाम्रो यात्राको बारेमा थप जान्नुहोस्।  

हामी सबै आवेदन स्वागत गर्दछौं।  कृपया आफ्नो सोधपुछ इमेल गर्नुहोस्  coltonhillsschool@wolverhampton.gov.uk

Open Evening Ticket Banner 2 (2).png
Open Mornings Ticket Banner 2.png
6th Form Open Evening Ticket Banner 2.png
bottom of page