top of page

पास्टरल समर्थन

कोल्टन हिल्स सामुदायिक विद्यालयमा हरेक बच्चाको महत्व हुन्छ। यदि विद्यार्थीहरू खुसी छन्, सुरक्षित छन् र मद्दतको लागि कहाँ जाने भनेर बुझ्छन् भने, सफलता टाढा हुँदैन। विद्यालयको पास्टरल हेरचाह प्रणाली विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा भएको र तिनीहरूको विकास पूर्ण रूपमा समर्थित छ भनी सुनिश्चित गर्न राम्रोसँग समन्वय गरिएको छ।

प्रत्येक वर्ष समूहमा एक नेता हुन्छ जसलाई कुनै समस्या भएमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

वर्ष 

सम्पर्क नाम

श्रीमती आयरल्याण्ड

मिस टोलिडे, मिस्टर म्याथ्यूज

मिस्टर एस्टी, मिस जोन्स

१०

मिस्टर जोन्स, मिस वेब

११

श्रीमती डेनियल

११

श्रीमती डेनियल

११

श्रीमती डेनियल

bottom of page