top of page

पठाउनुहोस्

​​

सबै बच्चाहरूलाई उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गरिनेछ जुन सबै शिक्षार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न फरक छ। SEND मार्फत बालबालिकालाई प्रदान गरिएको कक्षाकोठाको शिक्षणको गुणस्तरलाई धेरै प्रक्रियाहरू मार्फत अनुगमन गरिन्छ।  

कोल्टन हिल्समा हाम्रो SEN विभाग सबै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय भित्र र बाहिर दुवैतिर फस्टाउने अवसर छ भनी सुनिश्चित गर्न समर्पित छ।  

तपाईंले तलका कागजातहरूमा SEND मार्फत विद्यार्थीहरूलाई हामीले कसरी समर्थन गर्छौं भन्ने बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।

वा श्रीमती एलेनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, थप जानकारीको लागि नेतृत्व पठाउनुहोस्।

  टेलिफोन: ०१९०२५५८४२०

DSC_0027.JPG
DSC_0019.JPG
send.png
bottom of page