top of page
excellence logo.png

उत्कृष्टता

हामी हाम्रा उपलब्धिहरू र निरन्तर सुधारका लागि व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर स्तरहरू बढाउँछौं।

हामी उच्च अपेक्षाहरू सेट गर्छौं र आफैंको उत्कृष्ट संस्करण बन्न खोज्छौं।

हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूका लागि उत्कृष्ट चाहने र उनीहरूबाट उच्च अपेक्षाहरू राखेकोमा हामी क्षमाप्रार्थी छैनौं।

हामी विश्व-स्तरीय विद्यालय बन्न प्रतिबद्ध छौं, र सबै पाठहरू उत्कृष्ट अनुभवहरू हुन् भनी सुनिश्चित गर्दै जसले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई असाधारण काम उत्पादन गर्न र उच्च उपलब्धि हासिल गर्न नेतृत्व गर्छ।

उत्कृष्ट
उपलब्धि
मूल्यवान
योग्यताहरू
विश्वस्तर
सिक्दै
bottom of page