top of page

विद्यालय अवधि मिति र बिदा

2023 - 2024

शरद अवधि २०२३

टर्म समय

सोमबार 5 सेप्टेम्बर -  

- शुक्रबार 27 अक्टोबर

आधा अवधि

सोमबार 30 अक्टोबर - शुक्रबार 3 नोभेम्बर

टर्म समय

सोमबार 6 नोभेम्बर - शुक्रबार 22 डिसेम्बर

वसन्त अवधि
२०२४

टर्म समय

8 जनवरी मंगलबार -
शुक्रबार ९ फेब्रुअरी

आधा अवधि

सोमबार 12 फेब्रुअरी - शुक्रवार 16 फेब्रुअरी

टर्म समय

सोमबार 19 फेब्रुअरी - शुक्रवार 22 मार्च

गर्मी अवधि
२०२४

टर्म समय

सोमबार ८ अप्रिल -
शुक्रबार 24 मई

आधा अवधि

सोमबार 27 मई -

शुक्रबार 31 मई

टर्म समय

सोमबार ३ जुन -

सोमबार 22 जुलाई

INSET DAYS

  • Monday 4th September 2023

  • Friday 20th October 2023

  • Friday 8th December 2023

  • Monday 8th January 2024

  • Monday 22nd July 2024

bottom of page